NAŠE SLUŽBY

V rámci naší činnosti se zabýváme nejen kompletními dodávkami staveb na klíč, ale provádíme také bourací práce, rekonstrukce, nástavby a další stavební úpravy.

Rodinné domy

Novostavby, rekonstrukce, přístavby

 • nízkoenergetické i pasivní domy
 • systémy monolitické, zděné (cihelné, vápenopískové, pórobetonové zdivo) a jejich kombinace
 • zpevněné plochy, terénní úpravy, přípojky

Bytové domy

Novostavby, rekonstrukce, přístavby

 • kompletní budovy zděné i monolitické
 • zateplování
 • zpevněné plochy, terénní úpravy, přípojky

Komerční stavby

Novostavby, rekonstrukce, přístavby

 • kompletní budovy zděné i monolitické
 • zateplování
 • zpevněné plochy, terénní úpravy, přípojky

Interiéry

Rekonstrukce a modernizace

 • nové sádrokartonové konstrukce, prosklené příčky a zábradlí
 • pohledové betonové stěrky, sádrové a štukové omítky, malby
 • obklady stěn dřevem, cihelnými a betonovými pásky, keramické obklady a mozaiky

Demolice a bourací práce

Zemní práce

Demolice a likvidace

Hloubení a přeprava

Demolice a bourání všech typů staveb 

 • průmyslové areály
 • mostní konstrukce
 • betonové a železobetonové stavby
 • výškové stvaby i obyčejné objekty.
 • Hloubení základů pro sklepy, garáže, rodinné domky a průmyslové objekty
 • Výkopové práce pro jímky, septiky a bezény
 • Výkopové práce pro rozvod všech inženýrských sítí
 • Výkopové a přípravné práce pro stavby
 • Výkopové práce pro kolektory tepelných čerpadel a čističky odpadních vod